סידור חדר 50 בלון הליון, 50 בלון אוויר, HAPPY BIRTHDAY, שתי ספרות גיל על סטנד ובלון כוכב מתנה

קישוט חדר מיוחד

מק"ט: 19
500.00 ₪מחיר